EPÜ Üldkoosolek

EPÜ üldkoosolek toimub 14. mail

Head liikmed!

Kirjutan EPÜ revisjonikomisjoni nimel. Kuna revisjoni käigus ei saadud vastuseid väga mitmete EPÜ varadega tehtud tegevuste kohta, siis võtab revisjoni komisjon 11 EPÜ liikme algatusel, kokku kutsutud üldkoosoleku juhtimise enda peale. Järgnevalt EPÜ üldkoosoleku esialgse päevakorra ning tähtajad.

EPÜ üldkoosolek

Koosolek toimub 14. mail Rävala pst 10, Academic Food lab ruumides
Kell 15-18

Päevakord:

 1. EPÜ president annab ülevaate aasta jooksul toimunust.
 2. Revisjoni komisjoni kokkuvõte.
 3. MTÜ Eesti Peakokkade Ühendus, OÜ Vett ja Leiba ja Academic Food Labor OÜ vahelise laenu- ja rendisuhete selgitused ning edasised plaanid probleemide lahendamiseks juhatuse poolt.
 4. Juristi ülevaade seaduslikust aspektist ning selgitused liikmetele ning vajadusel hääletus probleemi lahendamise kohta.
 5. Põhikirja muutmine. Põhikirjas muutuvad juhatuse volituste ning EPÜ tegevuste punktid, mis hetkel kehtiva kohaselt on võimaldanud sellisel kujul probleemi tekkimise. Täpne uue põhikirja redaktsioon avaldatakse liikmetele hiljemalt 7.05.
 6. Juhatuse tagasikutsumine.
 7. Uue juhatuse valimine. Uutel juhatuse liikmete kandidaatidel palume ennast üles seada hiljemalt 7.05 info@chef.ee misjärel tutvustatakse kandidaate liikmetele.
  Kes koosolekul osaleda ei saa, siis palume leida võimalusel volitatud isik, kes teie eest hääletaks.
  Kõikide küsimustega võite pöörduda minu poole.

Parimat

Taigo Lepik ja Madis Põld
Revisjoni komisjon

Comments are closed.