KUTSE ANDMINE

Eesti Peakokkade Ühendus MTÜ on alates 07.04.2021 valitud uueks Toitlustus- ja majutusteeninduse kutsealade kutseandajaks.

Eestis koordineerib kutsesüsteemi SA Kutsekoda. Alates 2008 aastast kehtib meil Eesti kvalifikatsiooniraamistik EKR, mis koosneb neljast alaraamistikust:

  • üldhariduse kvalifikatsioonid
  • kutsehariduse kvalifikatsioonid
  • kõrghariduse kvalifikatsioonid
  • kutsekvalifikatsioonid ehk kutsed

Kokku on Eestis 127 erinevat kutseandjat ning kehtib 55 kutsestandardit 94 kutsele.
Rohkem infot vaata www.kutsekoda.ee

Tasu määrad

Teeninduse Kutsenõukogu vaatas läbi ja kinnitas uue hinnakirja, mis hakkas kehtima 07.04.2021 kutseomistamise eest tasu arvestamise kalkulatsioonid:

Kõik väljastatavad koolilõpetaja kutsed: kutseomistamise tasu 80 eurot
Töömaailma kutseomistamise tasu:  
Abikokk tase 3, kokk tase 4, vanemkokk tase 5 193 EUR
Abikelner tase 3, kelner tase 4, vanemkelner tase 5 186 EUR
Baarmen tase 4, Vanembaarmen tase 5 186 EUR
Turismiettevõtte teenindaja, tase 4; Hotelliteeninduse spetsialist, tase 5 179 EUR

Duplikaat tasumäär on 15 eurot
 
MTÜ Eesti Peakokkade Ühendus
A/a:  EE527700771006162705