VÕTA

VÕTA arvestamise kord valmib peagi.
VÕTA avaldusi võtame vastu kaks korda aastas. 01. juuliks ja 01. jaanuariks

Tasumäärad
Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tasu on 120 eurot
Duplikaadi tasu määr on 15 eurot
 
Täpsustavate küsimuste korral võtke palun ühendust: kutseandja@chef.ee