EESTI PEAKOKKADE ÜHENDUS

Koka kutseeksam töömaailma taotlejale


Kõikidele taotlejatele

Töömaailma/Töötukassa taotlejatel palume edastada hiljemalt 30p enne eksamit emaili teel chef@chef.ee allkirjastatud avaldus, isikut tõendava dokumendi koopia, CV ja vajadusel lisadokumendid.

Kokk tase 4 puhul lisandub kodutöö ülesanne ja eneseanalüüs

Vanemkokk tase 5 puhul portfoolio

Lisa 1 Taotleja avaldus

Lisa 2 CV

Abikokk, tase 3

 • Kutsestandard (kehtib kuni 08.11.2022)
 • Hindamisstandard
 • Näidis tehnoloogiline kaart

Kokk, tase 4

 • Kutsestandard (kehtib kuni 08.11.2022)
 • Hindamisstandard
 • Näidis tehnoloogiline kaart
 • Näidis kodutöö ülesanne
 • Tehnoloogilised kaardid
 • Tooraine ja hinnakalkulatsiooni tabel
 • Eneseanalüüs

Vanemkokk, tase 5

 • Kutsestandard (kehtib kuni 08.11.2022)
 • Hindamisstandard
 • Portfoolio juhend
 • Toiduainete toitaienline koostis lihtsustatud
 • Toiduenergia arvutamine