EESTI PEAKOKKADE ÜHENDUS

Koka kutseeksam töömaailma taotlejale


Kõikidele taotlejatele

Töömaailma/Töötukassa taotlejatel palume edastada hiljemalt 30p enne eksamit emaili teel(ühes digikonteineris) kutseandja@chef.ee:
allkirjastatud avaldus
isikut tõendava dokumendi koopia
 CV ja vajadusel lisadokumendid
maksekorralduse koopia.

Kokk tase 4 puhul lisandub kodutöö ülesanne 

Avalduste esitamise tähtajad on 01.11.2021 ja 01.05.2022

Lisa 1 Taotleja avaldus

Lisa 2 CV

Abikokk, tase 3

Kokk, tase 4

Intervjuu aeg täpsustatakse peale avalduste laekumist.
Kirjalik kodutöö kaitstakse veebis 2 nädalat enne praktilist eksamit.

Kutsekomisjon teeb otsuse taotleja kompetentsuse hindamisele kutsumise kohta 10 tööpäeva jooksul alates dokumentide esitamise tähtajast.

Taotleja hindamisele mitte ilmumisel jäetakse tema taotlus rahuldamata ja eksamitasu ei tagastata.

Kutsekomisjon teavitab eksaminanti kahe päeva jooksul peale eksamit kutse andmisest või sellest keeldumisest.