Eesti Peakokkade Ühingu põhisuunad ja lähemad eesmärgid:

 • Toidukultuuri ja kvaliteetsete toitumistavade propageerimine Eestis (vt. ka allpool selgitust);
 • koka elukutse väärtustamine Eestis;
 • kontaktid ja ühisüritused rahvusvahelisteks;
 • osaleda aktiivselt välisvõistlustel ja hoida “toidumaailmas” Eesti köögi nime kõrgel tasemel;
 • hoida ja tutvustada häid kokanduse tavasid;
 • pakkuda inimestele naudingut tervislikust ja maitsvast toidust, kasutades selleks oma professionaalseid teadmisi ja oskusi;
 • EPÜ kvaliteedimärgi välja töötamine (tunnustamine) läbi võistluste, ürituste jms.;
 • teha koostööd eriala koolidega kvaliteetsema järelpõlvkonna kasvatamiseks;
 • teha koostööd firmadega, saamaks kvaliteetset ja nõuetekohast toorainet;
 • toidualaste koolituste teostamine ;
 • teha koostööd rahvusvaheliste ja kodumaiste toitlustusalaste Ühenduste-ja Liitudega, toidumessi(de)ga.