EESTI PEAKOKKADE ÜHENDUS

Eesti Peakokkade Ühingu täieõigusliku LIIKME  

õigused:
• omab EPÜ liikme tunnistust ;
• soovi korral osaleda EPÜ tegevusvaldkonna koondtiimides täieõigusliku liikmena;
• saada informatsiooni ja teha ettepanekuid EPÜ tegevuse tõhustamiseks;
• saada informatsiooni vabadest töökohtadest toitlustusvaldkonnas Eestis;
• osaleb EPÜ üldkoosolekutel;
• omab õigust kasutada EPÜ logo kokajakil ja visiitkaardil;
• omab hääleõigust EPÜ sisestel valimistel;
• võib kandideerida Eesti Kokkade Koondis`e võistkonda;
• omab õigust osaleda üritustel, mille korraldajaks või kaaskorraldajaks on EPÜ, nt. Ühingu kokkutulek, Aasta Kokk valimised, Eesti Kokkade Festival;
• omab privileegie ühingu üritustele (tasuta pääse või sooduspääse), nt. Aasta Kokk valimised.

&  kohustused:
• täidab ühingu liikmeks astumiseks "EPÜ liikmeks astumise ankeedi";
• tasub õigeaegselt liikmemaksud;
• jagab EPÜ alast infot vastavalt võimalustele ;
• on kompetentne - EPÜ liige peab teadma, kuidas käsitleda toitu toorainena õigesti, samuti teab toiduvalmistamise põhitõdesid, osakab valmistada kvaliteetset toitu jne.;
• osaleb vähemalt pooltel EPÜ poolt korraldatavatel üritustel ja koosolekutel;
• EPÜ liige peab olema kas kokk või peakokk, toitlustusvaldkonnas töötav inimene, köökides kasutatavate tehniliste vahendite spetsialist, toiduala spetsialist, reklaamispetsialist, meediatöötaja vms.;
• EPÜ liige peab olema vähemalt ühes EPÜ tegevusvaldkonna tiimis tiimi liige, olema nn aktiivne EPÜ liige;
• käitub alati viisakalt ja esinduslikult - on Eesti Peakokkade Ühenduse nägu.

Eelpool nimetatud kohustuste mittetäitmisel kustutatakse liige EPÜ juhatuse otsusega ühenduse liikmete nimekirjast.

EPÜ liikmemaksud 2019 aastal (EUR):


Liitumistasu 
Aastamaks
Asutajaliikmed
puudub
puudub
Uued liikmed50 €35 €
Juriidilised isikud50 €35 €


Uute EPÜ liikmete värbamine toimub järgmistel alustel:
• EPÜ liikmeks saab ainult vähemalt kahe olemasoleva EPÜ liikme soovitusel;
• EPÜ liikme kandidaadil peavad olema eeldused täita EPÜ liikmeks olles kõiki EPÜ liikme kohustusi (kohustus olla kompetentne jne);
• uue EPÜ liikme liikmeks astumise avalduse kinnitab / või lükkab tagasi EPÜ juhatus.

Esmased tegemised uutele EPÜ liikmetele:
• Uutele EPÜ liikmetele on kohustuslik aktiivne osavõtmine esimestest EPÜ üritustest;
• uus EPÜ liige peab osalema aasta jooksul vähemalt ühel kokavõistlusel kas korraldustoimkonnas, kohtunikuna, võistlejana (nt. Aasta Kokk valimised, koostööpartnerite - sponsorite kliendipäevad jms) või tegema EPÜ alast tutvustustööd;
• kõikidel EPÜ liikmetel on kohustus osaleda toitlustusalastel koolitustel(firmade tootekoolitused, kodumaised või rahvusvahelised messid jne).

Eesti Peakokkade Ühingu juriidilisest isikust liikme - 

õigused:
• omada EPÜ liikme tunnistust;
•osaleda ühes EPÜ tegevusvaldkonna tiimis täieõigusliku liikmena (esindab volitatud isik);
• saada informatsiooni EPÜ tegemiste kohta (s.h. on õigus saada kõiki EPÜ liikmete meili-grupile saadetavaid meile (info mõttes, info saadetakse volitatud isikule);
• teha ettepanekuid EPÜ tegevuse tõhustamiseks;
• esitada oma esindaja kandidatuur Eesti Kokkade Koondis`e võistkonda;
• osaleda EPÜ üldkoosolekutel (esindab volitatud isik);
• omab kahte häält EPÜ sisestel valimistel (esindab volitatud isik);
• saada osadele üritustele vähemalt 2 tasuta pääset (või soodsamat pääset), nt. Aasta Kokk valimised.

& kohustused:

• EPÜ juriidilisest isikust liikmeks astumisel täita liikmeks astumise ankeet (avaldus);
• tasuda õigeaegselt juriidilise isiku liikmemaksusid;
• jagada EPÜ alast infot vastavalt võimalustele ;
• olla kompetentne (kehtib volitatud isikule) - EPÜ liige peab teadma, kuidas käsitleda õieti toitu toorainena, samuti peab teadma toiduvalmistamise põhitõdesid, osata valmistada kvaliteetset toitu jne.;
• osaleda EPÜ üritustel ja koosolekutel (vähemalt pooltel);
• EPÜ juriidilisest isikust liikme volitatud isik peab olema vähemalt ühes EPÜ tegevusvaldkonna tiimis tiimi liige, olema nn. aktiivne EPÜ liige;
• EPÜ juriidilisest isikust liikme volitatud isikule laienevad kõik esmased tegemised uutele EPÜ liikmetele (vt. ülalt).

Liikmed, kes eelpool nimetatud kohustusi ei täida, kustutatakse EPÜ juhatuse otsusega EPÜ juriidilisest isikute liikmete nimekirjast.

Uute EPÜ juriidilisest isikust liikmete värbamine toimub järgmistel alustel:
• Liikmeks saab ainult vähemalt ühe olemasoleva EPÜ liikme soovitusel.• Uue EPÜ juriidilisest isikust liikme liikmeks astumise avalduse kinnitab / või lükkab    tagasi EPÜ juhatus.

KUI SOOVID EPÜ LIIKMEKS ASTUDA, SIIS OOTAME SINU AVALDUST:  http://chef.ee/inimesed/astu-liikmeks