Üldkoosolek toimub 10. mail Tallinnas
Kui piirangud võimaldavad, toimub 2021 üldkoosolek Tallinnas, Lauluväljakul esimesel korrusel(Sammassaal, sama koht kus võistlused) algusega kell 15.00. Parkimine lauluväljaku kõrval. Koosolekul palun kanda maski, kaasa id-kaart ja kohapeal järgida kehtivaid juhiseid :)

Palume kõikidel liikmetel osaleda või volitada EPÜ liiget, saates täidetud ja allkirjastatud volikirja aadressil: chef@chef.ee 
       Volikirja põhi 

Päevakord: 
1. 2020 Kokkuvõtted, aastaaruande kinnitamine ja revisjonikomisjoni ülevaade. MAA
2. EPÜ kui kutse andja.
3. Liikmemaksu vabastuse kinnitamine ja selgitus.
4.  Vett ja Leiba OÜ likvideerimisotsus
5. Uue põhikirja kinnitamine. PÕHIKIRI
6. Uue juhatuse valimine.
7. 2021 plaanid ja tegemised.
8. Eesti kokkade võistkond - Culinary team of Estonia ja nende eelarve.
9. Vabad teemad ja arutelu.

Aasta aruande, uue põhikirjaga ja juhatuse kandidaatide motivatsioonikirjadega saate tutvuda teile saadetud linkide abil või EPÜ liikmete kinnises grupis.

Juhatuse kandidaadid:
Angelica Udeküll
Maru Metspalu
Kristi Tiido
Koit Uustalu
Taigo Lepik
Rene Uusmees
Rudolf Visnapuu