CORDON BLEU

Cordon Bleu on ameti auraha, mida antakse Eesti Peakokkade Ühenduse aktiivsele liikmele toidukultuuri edendamise eest juhatusele tehtud ettepanekute alusel.

Cordon Bleu aurahade omanikud Eestis

nr. 1 Andrus Laaniste 2004. aastal
nr. 2 Dimitri Demjanov 2004. aastal
nr. 3 Priit Toomits 2004. aastal
nr. 4 Oleg Alasi 2005. aastal
nr. 5 Eero-Olavi Kippa 2006 .aastal
nr. 6 Rudolf Visnapuu 2008. aastal
nr. 7 Indrek Kivisalu 2008. aastal
nr. 8 Tõnis Siigur 2014. aastal
nr. 9 Angelica Udeküll 2018. aastal
nr. 10 Emmanuel Odette Wille 2020. aastal
nr. 11 Inga Paenurm 2020. aastal

§ 1 Ameti auraha Cordon Bleu (CB) antakse juhatusele tehtud ettepanekute alusel Eesti Peakokkade Ühenduse aktiivsele liikmele. Juhatus peab ameti auraha CB saanute registrit.

§ 2 CB antake EPÜ liikmele, kes on kokana töötanud vähemalt 8 aastat, millest vähemalt 5 aastat on ta olnud EPÜ liige. Kandidaat peab olema aktiivselt osalenud EPÜ ettevõtmistes (koosolekut, koolitused ja kogu toidukultuuri heaks tehtav töö nii kodus kui ka võõrsil).

§ 3 Liikmeks olemist loetakse selle aasta algusest, millal EPÜ liikmeks astuti. Muudesse toiduga seotud organisatsioonidesse kuulumist loetakse soovitavaks ja kasulikuks.

§ 4 Liige, kes päriselt ei vasta kõigile eelloetletud tingimustele, kuid on EPÜ esindajana võtnud osa rahvusvahelistest võistlustest ning saanud neil kuld-, hõbe- või pronksmedali, võib saada EPÜ juhatuse poolt CB.

§ 5 EPÜ Cordon Bleu on Eesti lipu sinise värvi lindiga, kuldse keti ja medaljoniga auraha. Medaljoni mõõdud on 65 X 68 mm.

§ 6 CB antakse üle EPÜ Aasta koka võistluste järgsel Peakokkade galal. Vastavalt vajadusele võib EPÜ juhatuse ettepanekul anda CB ka muudel EPÜ-ga seotud pidulikel üritustel.

§ 7 Cordon Bleu on isiklik. Medali tagumisele küljele graveeritakse saaja nimi ja üleandmise kuupäev. CB valmistamise kulud tasub EPÜ.

§ 8 CB omanik peab ise hoolitsema auraha korrasoleku eest. Lint peab olema triigitud ja puhas ning medaljon ja kett poleeritud. Kett peab olema lindile kinnitatud.

§ 9 Cordon Bleu´d ei saa laenata kellelegi teisele kandmiseks. CB väärkasutamise puhul võib EPÜ juhatus nõuda auraha tagastamist.

§ 10 CB-d kantakse üldjuhul piduliku kokavormi juures. Mehed võivad kanda samuti musta ülikonna või smoking juures. Naised võivad kanda piduliku kostüümi või kleidi juures.

§ 11 CB võib kanda Vabariigi aastapäeval, Eesti Peakokkade Ühenduse, Põhjamaade Regiooni Kokkade Ühenduste (NKF) ja Maailma Kokkade Assotsiatsioonide Ühenduste (WACS) pidulikel üritustel ja koosolekutel ning ametlikel esinemistel. Toidu valmistemise ajal CB-d ei kanta.

§ 12 CB saanud isikud, kes pole tasunud liikmemaksu või on EPÜ-st välja astunud, ei oma õigust kanda Cordon Bleu´d.

§ 13 EPÜ juhatus võib anda hõbedase CB liikmele, kes on olnud väga aktiivne EPÜ töös vähemalt 10 aastat. Lisaks võib EPÜ juhatus anda hõbedase CB isikule, kes ei ole EPÜ liige, kuid on olnud oluliseks abiks EPÜ tööle, samuti Põhjamaade Regiooni Kokkade Ühenduste (NKF) või Maailma Kokkade Assotsiatsioonide Ühenduste (WACS) tööle ja nende organisatsioonide liikmetele.

§ 14 EPÜ presidendi ametiraha lint on Eesti lipu värvides. Medaljoni ja lindi vahel on nõelkinnitusega plaat (55 x 22 mm), millel on kiri ”Eesti Peakokkade Ühenduse president”. Medali tagumisele küljele graveeritakse presidendi nimi ja ametis oleku aastad. Peale ametiaja lõppu on presidendil õigus kanda CB-d, mille sinise lindi serva ääristab kuldne pael.

§ 15 EPÜ piirkondlike organisatsioonide esimeeste ametiraha sinise lindi serva ääristab hõbedane pael. Medaljoni ja lindi vahel on nõelkinnitusega plaat (55 x 22 mm), millel vastava piirkonna nimi. Medali tagumisele küljele graveeritakse esimehe nimi ja ametis oleku aastad.

Soovin teha EPÜ juhatusele ettepaneku CORDON BLEU kandidaadi osas: