KUTSE ANDMINE

Eesti Peakokkade Ühendus MTÜ on alates 07.04.2021 valitud uueks Toitlustus- ja majutusteeninduse kutsealade kutseandajaks.

Toitlustus ja Majutusteeninduse kutse andmise kord (kehtib alates 01.2023)

Eestis koordineerib kutsesüsteemi SA Kutsekoda. Alates 2008 aastast kehtib meil Eesti kvalifikatsiooniraamistik EKR, mis koosneb neljast alaraamistikust:

  • üldhariduse kvalifikatsioonid
  • kutsehariduse kvalifikatsioonid
  • kõrghariduse kvalifikatsioonid
  • kutsekvalifikatsioonid ehk kutsed

Rohkem infot vaata www.kutsekoda.ee

EESTI-KVALIFIKATSIOONIRAAMISTIK-vikerkaar-1024x555-1

Tasu määrad

Teeninduse Kutsenõukogu vaatas läbi ja kinnitas uue hinnakirja, mis hakkas kehtima 07.04.2021

kutseomistamise eest tasu arvestamise kalkulatsioonid:

Kõik väljastatavad koolilõpetaja kutsed: kutseomistamise tasu          80 €

Töömaailma kutseomistamise tasu:
Abikokk tase 3, kokk tase 4, vanemkokk tase 5                                     224 €

Abikelner tase 3, kelner tase 4, vanemkelner tase 5                              224 €
Baarmen tase 4, vanembaarmen tase 5                                                  224
Turismiettevõtte teenindaja tase 4, hotelliteeninduse spetsialist tase 5   224 €

Duplikaat tasumäär on                                                                                20 €
MTÜ Eesti Peakokkade Ühendus
A/a:  EE527700771006162705