EPÜ KUTSEKOMISJONID

EPÜ eesmärgiks kutse andjana on lisaks kutseeksamite läbiviimisele, viia Eesti ametikoolides õpetatavad oskused kooskõlla tööturul valitseva nõudlusega. Edendada ja tõsta kutsetunnistuse mainet tööandjate seas ning teha rahvusvahelist koostööd, mis võimaldaksid veelgi enam täiustada meie tuleviku erialasid.

EPÜ teeb koostööd Eesti Kelnerite Liidu, Eesti Baarmenite Assotsiatsiooni, Eesti Restoranide- ja Hotellide Liidu ning MTÜga Maaturism.

Kutse andja tegevuste ja  kutsekomisjonide koordinaator on:kutseandja@chef.ee

EPÜ valdkondade kutsekomisjonide koosseis:

KOKA kutsete kutsekomisjon

Indrek Kivisalu — Lunden Eesti
Anne Mäe – Tallinna Teeninduskool
Angelica Udeküll – restoran Wicca
Koit Uustalu – GMP “Pühajärve” restoran, GMP “Patisserie” kohvik, GMP “Friedheimi” villa peakokk
Taigo Lepik – Eesti Vabariigi Presidendi Kantselei
Inga Paenurm – Markofka kohvik
Urpo Reinthal – Ylicool catering
Õnnela Muuga – Tartu Rakenduslik Kolledž

Baarmeni kutsete kutsekomisjon

Heinar Õispuu – Butterfly Cocktail Catering
Marge Mänd – Kokteilipurskaev, Popup Klubi
Liina Rätsep – Kalevi jahtklubi restoran
Laur Ihermann – restoran NOA
Angelika Larkina – koolitaja
Margit Kikas – EBA pikaajaline president, koolitaja
Ritta Roosaar – Taltech toitlustuskorralduse lektor

Kelneri, turismiettevõtte teenindaja ja hotelliteeninduse spetsialisti kutsete kutsekomisjon

Tanel Turk – Restoran Radio juhatuse liige
Margus Linkgreim – Restoran Platz juhatuse liige
Rena Palm – Restoran Nomad, Chicago 1933, Pizzanaut
Kairi Jürisson – Lydia Hotelli majutusjuht
Raili Mengel – Eesti Maaturism tegevjuht
Kristi Tarik -Spetsialist
Ain Hinsberg – TÜ Pärnu kolledzhi Turismikompetentsikeskus
Timo Kübar – tegev kelner restoranis Mon Ami
Kristi Piht – Tegev kelner restoranis Rado
Reelika Eerik – OÜ Arte Service, koolitaja
Kaimar Palm – Eesti Kelnerite Liidu juhatuse liige
Tiina Kärner – Tartu Kutsehariduskeskuse toitlustusteeninduse eriala kutseõpetaja

Kutsekomisjoni ülesandeks on välja töötada kutse andmise korra eelnõu koostöös kutse andmise õiguse taotlejaga ning välja töötada kutsekomisjoni töö kord. Komisjon nimetab vajadusel hindamiskomisjonid ja töötab välja hindamiskomisjoni töökorra, kinnitab hindamisjuhendid ja –materjalid, hindamise vormid ning teised kutse andmiseks vajalikud dokumendid.

Kutsekomisjon arvestab ja esitab KA-le kooskõlastamiseks kutse andmise ja kutse taastõendamise tasu suuruse. Komisjon korraldab taotleja dokumentide läbivaatuse ning otsustab taotlejale kutse andmise või andmata jätmise. Kutsekomisjon lahendab hindamiskomisjoni tegevuse kohta esitatud kaebusi ning kinnitab vajadusel kompetentsuse hindamise kohale (eksamikeskusele) esitatavad nõuded.