KOKA KUTSE

Kevadiste koolieksamite registreerimine toimub läbi veebipõhise kasutuskeskkonna aadressil www.kutseregister.ee.
Sinna on võimalik sisestada ka töömaailma eksameid.

Toitlustus ja Majutusteeninduse kutse andmise kord (kehtib alates 01.2023)

Kutse taotlemise üldised sammud on kirjeldatud Kutsekoja kodulehel.

Teenindus Kutsenõukogu on andnud Eesti Peakokkade Ühenduse Kutsekomisjonile kutse andmise õiguse alates aprill 2021 järgmistele kutsetele:

 • köögiabiline, tase 2
 • abikokk, tase 3
 • kokk, tase 4
 • vanemkokk, tase 5

Tulenevalt kutsestandardite uuendamisest 2022 aasta lõpus on Kutseandja ja Kutsekoja vaheline kokkulepe järgnev

Abikokk, tase 3, Vanemkokk, tase 5 kutsestandardite alusel kutse andmist kuni 30. juunini 2023;(peale seda peavad õpilased juba lõpetama uue kutsestandardi järgi)

Köögiabiline, tase 2 ja Kokk, tase 4, kutsestandardi alusel kutse andmist kuni 30. juunini 2024.(peale seda peavad õpilased juba lõpetama uue kutsestandardi järgi)

Hindamiskomisjoni liikme meelespea:

 • Tutvu hindamis-ja kutsestandardiga enne iga eksamit.
 • Riietus: mutsad püksid, valge jakk ja köögis sobilikud jalanõud
 • Kohal vähemalt 30 min enne eksami algust
 • Hindamiskomisjoni esimees täidab eksamitulemused kutseregistri platvormil peale eksamit
 • Keele kompetentsi hindab kool
 • Täpsustavad küsimused õpilasele eksami toitudega seonduvalt
 • Esimese tunni jooksul toimub tooraine kontroll ja tööplaani koostamine. Seejärel on õpilastel aega 2h enne esimese toidu serveerimist. Järgnevad tulenevalt HS-st
koka kutse

Atesteeritud koka kutseeksami keskused

 • Haapsalu Kutsehariduskeskus
 • Tartu Kutsehariduskeskus
 • Tallinna Teeninduskool
 • Kehtna Kutsehariduskeskus
 • Kuressaare Ametikool
 • Pärnumaa Kutsehariduskeskus
 • Viljandi Kutseõppekeskus
 • Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
 • Rakvere Ametikool
 • Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus,  Jõhvi õppekoht
 • Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Narva õppekoht
 • Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Sillamäe õppekoht
 • Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
 • Valgamaa Kutseõppekeskus
 • Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus
 • SA Tallinna Erateeninduskool
 • Järvamaa Kutsehariduskeskus, Põltsamaa õppekoht
 • Järvamaa Kutsehariduskeskus, Paide õppekoht
 • Väike-Maarja Õppekeskus
 • Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus

Tasumäärad

Teeninduse Kutsenõukogu vaatas läbi ja kinnitas uue hinnakirja, mis hakkas kehtima aprill 2021.

Kõik väljastatavad koolilõpetaja kutsed: kutseomistamise tasu     80 €

Töömaailma kutseomistamise tasu:
Abikokk tase 3, kokk tase 4, vanemkokk tase 5                            224 €
Duplikaat tasumäär on                                                                    20 €

MTÜ Eesti Peakokkade Ühendus
A/a: EE527700771006162705
E-mail: kutseandja@chef.ee