Koka kutseeksam töömaailma taotlejale

Avalduste esitamise tähtajad on 01. mai ja 15. oktoober

Töömaailma/Töötukassa taotlejatel palume edastada hiljemalt 30 päeva enne eksamit emaili teel kutseandja@chef.ee (ühes digikonteineris)

 • allkirjastatud avaldus
 • CV ja vajadusel lisadokumendid
 • maksekorralduse koopia

Lisa 1 Taotleja avaldus

Lisa 2 CV

Kokk tase 4 puhul lisandub kodutöö ülesanne

 

Töömaailma taotleja eksami meelespea:

 • Eksamile saabun vähemalt pool tundi varem
 • Olen teadlik eksami toimumise asukohast (kool, klass)
 • Oman koolipoolse kontakti telefoni numbrit(informeerida haigestumise või hilinemise puhul)
 • kaasa võtan:
  • oma noad
  • puhta kokavormi (kokajakk, püksid, põll, müts, turvajalanõud)