Kelneri kutseeksam töömaailma taotlejale

Avalduste esitamise tähtajad on 01. mai ja 15. oktoober

Töömaailma/Töötukassa taotlejatel palume edastada hiljemalt 30 päeva enne eksamit emaili teel kutseandja@chef.ee (ühes digikonteineris)

  • allkirjastatud avaldus
  • CV ja vajadusel lisadokumendid
  • maksekorralduse koopia