Kõikidele taotlejatele

Töömaailma/Töötukassa taotlejatel palume edastada hiljemalt 30 p enne eksamit e-maili teel (ühes digikonteineris) kutseandja@chef.ee:

  1. allkirjastatud avaldus
  2. isikut tõendava dokumendi koopia
  3. CV ja vajadusel lisadokumendid
  4. maksekorralduse koopia.

Kokk tase 4 puhul lisandub kodutöö ülesanne.

Avalduste esitamise tähtajad on 01.11.2021 ja 01.05.2022.

Lisa 1 – taotleja avaldus
Lisa 2 – taotleja CV

Abikokk, tase 3

Kutsestandard (kehtib kuni 08.11.2022)
Hindamisstandard

Kokk, tase 4

Intervjuu aeg täpsustatakse peale avalduste laekumist.
Kirjalik kodutöö kaitstakse veebis 2 nädalat enne praktilist eksamit.

Kutsestandard (kehtib kuni 08.11.2022)
Hindamisstandard
Kodutöö ülesanne 

Tehnoloogilised kaardid 

Näidis kodutöö vormistamiseks

Toiduainete toitainelise koostise tabel

Toiduenergia arvutamine

Kutsekomisjon teeb otsuse taotleja kompetentsuse hindamisele kutsumise kohta 10 tööpäeva jooksul alates dokumentide esitamise tähtajast.

Taotleja hindamisele mitte ilmumisel jäetakse tema taotlus rahuldamata ja eksamitasu ei tagastata.

Kutsekomisjon teavitab eksaminanti kahe päeva jooksul peale eksamit kutse andmisest või sellest keeldumisest.